MENI

6. сједницa Савјета националних мањина БиХ

15.4.2014. 13.00 сала 1/I

Дневни ред:


 1. Усвајање записника са 5. сједнице Савјета националних мањина БиХ;
 2. Обиљежавање 8. априла Свјетског дана Рома;
 3. Разматрање жалбе упућене од припадника словеначке и италијанске националне мањине
 4. Статус израде појединачних извјештаја о положају националних мањина у БиХ;
 5. Разно:
  - Информација о пристиглим дописима и одговорима на захтјеве Савјета националних мањина БиХ
  - Информација о планираним састанцима чланова Савјета националних мањина БиХ
  - Информација о саопштењу за јавност
  - Информација о статус промјене Одлуке о оснивању Савјета националних мањина БиХ ("Службени гласник БиХ", бр. 38/06, 93/08 и 53/09)