MENI

10. сједницa Савјета националних мањина БиХ

21.1.2015. 12:00 Плава сала

Дневни ред:


  1. Усвајање записника са 9. Савјета националних мањина БиХ;
  2. Разматрање Извјештај о раду Савјета националних мањина БиХ за 2014. годину;
  3. Разматрање Плана рада Савјета националних мањина БиХ за 2015. годину;
  4. Стање израде извјештаја о оцјени положаја националних мањина у БиХ;
  5. Стање израде Стратешке Платформе за рјешавање питања националних мањина у БиХ;
  6. Разно