MENI

2. сједницa Комисије за избор и праћење рада Агенције за превенцију корупције и координацију борбе против корупције

13.7.2015. 12:00 сала 2/II

Дневни ред:


  1. Разматрање Приједлога Пословника о раду Комисије за избор и праћење рада Агенције за превенцију корупције и координацију борбе против корупције (сачинилац: Комисија за избор и праћење рада Агенције за превенцију корупције и координацију борбе против корупције),
  2. Разматрање Извјештаја о раду Комисије за избор и праћење рада Агенције за превенцију корупције и координацију борбе против корупције (сачинилац: Комисија за избор и праћење рада Агенције за превенцију корупције и координацију борбе против корупције),
  3. Текућа питања.