MENI

4. сједницa Комисије за избор и праћење рада Агенције за превенцију корупције и координацију борбе против корупције

14.9.2015. 12:00 сала 2/II

Дневни ред:

  
  1. Верификација записника са 3. сједнице Комисије,
  2. Разговор са овлаштеним представницима Савјета министара БиХ о питању рјешавања проблема трајног смјештаја Агенције за превенцију корупције и координацију борбе против корупције,
  3. Разматрање Извјештаја о финансијској ревизији Агенције за превенцију корупције и координацију борбе против корупције за 2014. годину (сачинилац: Канцеларија за ревизију институција БиХ),
  4. Разматрање Информације о поступању Агенције за превенцију корупције и координацију борбе против корупције у вези са Законом о измјенама и допунама Закона о сукобу интереса у институцијама власти Босне и Херцеговине (сачинилац: Агенција за превенцију корупције и координацију борбе против корупције),
  5. Разматрање приједлога позива Канцеларији за ревизију институција БиХ на закључивање Меморандума о сарадњи ове Канцеларије са Агенцијом за превенцију корупције и коордианцију борбе против корупције (сачинилац: Комисија за избор и праћење рада Агенције за превенцију корупције и координацију борбе против корупције),
  6. Разматрање Приједлога Пословника о раду Комисије за избор и праћење рада Агенције за превенцију корупције и координацију борбе против корупције (сачинилац: Комисија за избор и праћење рада Агенције за превенцију корупције и координацију борбе против корупције),
  7. Текућа питања.