MENI

7. sjednica Povjerenstva za izbor i praćenje rada Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije

22.5.2012. 12:00 sala 2/II

Dnevni red:


  1. Izbor prvog zamjenika predsjedateljic Povjerenstva za izbor i praćenje rada Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije;
  2. Usvajanje Zabilješke, broj: 01-101/12, od 8.5.2012., sa 6. sjednice Povjetenstva za izbor i praćenje rada Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije;
  3. Razmatranje Izvješća o radu Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije;
  4. Razmatranje Prijedloga dopisa Zajedničkom povjerenstvu za administrativne poslove Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine;
  5. Razmatranje Prijedloga izmjena i dopuna Zakona o Agenciji za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije ("Sl. glasnik BiH", broj 103/09);
  6. Razmatranje pitanja zastupnika Šemsudina Mehmedovića, broj: 01-50-1-15-24/12, od 20.4.2012. godine.