MENI

7. сједницa Комисије за избор и праћење рада Агенције за превенцију корупције и координацију борбе против корупције

22.5.2012. 12:00 сала 2/II

Дневни ред:


  1. Избор првог замјеника предсједавајуће Комисије за избор и праћење рада Агенције за превенцију корупције и координацију борбе против корупције;
  2. Усвајање Забиљешке, број: 01-101/12, од 8.5.2012., са 6. сједнице Комисије за избор и праћење рада Агенције за превенцију корупције и координацију борбе против корупције;
  3. Разматрање Извјештаја о раду Агенције за превенцију корупције и координацију борбе против корупције;
  4. Разматрање Приједлога дописа Заједничкој комисији за административне послове Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине;
  5. Разматрање Приједлога измјена и допуна Закона о Агенцији за превенцију корупције и координацију борбе против корупције ("Сл. гласник БиХ", број 103/09);
  6. Разматрање питања посланика Шемсудина Мехмедовића, број: 01-50-1-15-24/12, од 20.4.2012. године.