MENI

7. sjednica Neovisnog povjerenstva za praćenje uvjeta boravka u zavodima, postupanje i poštivanje ljudskih prava osoba nad kojima se izvršavaju kaznene sankcije i druge mjere koje je u kaznenom postupku izrekao Sud Bosne i Hercegovine, strani sudovi za djela predviđena Kaznenim zakonom Bosne i Hercegovine ili međunarodnim ugovorom čija je potpisnica Bosna i Hercegovina ili drugi sud sukladno zakonu Bosne i Hercegovine

19.7.2016. 17:00 Ostalo

Dnevni red:

  1. Usvajanje Zapisnika 6. sjednice Neovisnog povjerenstva;
  2. Utvrđivanje financijskog plana i programa Neovisnog povjerenstva za 2017. godinu;
  3. Tekuća pitanja
    a) Plan aktivnosti za kolovoz 2016. godine

ODRŽANE SJEDNICE