MENI

6. sjednica Nezavisne komisije za praćenje uslova boravka u zavodima, postupanje i poštivanje ljudskih prava lica nad kojima se izvršavaju krivične sankcije i druge mjere koje je izrekao u krivičnom postupku Sud Bosne i Hercegovine, strani sudovi za djela predviđena Krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine ili međunarodnim ugovorom čija je potpisnica Bosna i Hercegovina ili drugi sud u skladu sa zakonom Bosne i Hercegovine

30.6.2016 17:00 sala 2/II

Dnevni red:

  1. Usvajanje Zapisnika 5. sjednice Nezavisne komisije;
  2. Razmatranje Izvještaja o najavljenoj kontrolnoj posjeti KPZ-u Busovača;
  3. Dopis Kolegija Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH broj: 01-50-2-13—31/16 od 23.05.2016. godine;
  4. Utvrđivanje finansijskog plana i programa Nezavisne komisije za 2017. godinu;
  5. Tekuća pitanja

ODRŽANE SJEDNICE