MENI

3. sjednica Nezavisne komisije za praćenje uslova boravka u zavodima, postupanje i poštivanje ljudskih prava lica nad kojima se izvršavaju krivične sankcije i druge mjere koje je izrekao u krivičnom postupku Sud Bosne i Hercegovine, strani sudovi za djela predviđena Krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine ili međunarodnim ugovorom čija je potpisnica Bosna i Hercegovina ili drugi sud u skladu sa zakonom Bosne i Hercegovine

29.3.2016 17:00 sala 2/I

Dnevni red:


  1. Usvajanje Zapisnika 2. sjednice Nezavisne komisije;
  2. Upućivanje dopisa Kazneno –popravnim zavodima u BiH radi dostave Izvještaja o realizaciji preporuka;
  3. Tekuća pitanja
    a) Dostaljanje Izvještaja o radu Nezavisne komisije za 2015. godinu nadležnim ministarstvima;
    b) Izrada letaka Nezavisne komisije;
    c) Utvrđivanje Plana aktivnosti za april 2016. godine

ODRŽANE SJEDNICE