MENI

18. сједницa Савјета националних мањина БиХ

26.5.2016. 12:00 сала 2/II

Дневни ред:

  1. Усвајање записника са 17. сједнице Савјета националних мањина БиХ;
  2. Информација везана за измјену Изборног закона БиХ;
  3. Активности чланова Рецензентских група при Министарству за људска права и избјеглице БиХ; 
  4. Разно:
    - Статус финансирања Савјета националних мањина БиХ
    - Додјела захвалница Савјету Европе и УНДП
    - Писмо захвале ОСЦЕ упућено чланици Савјета, госпођи Јованки Манзаловић –Шалака