MENI

16. sjednica Vijeća nacionalnih manjina BiH

21.1.2016 12:00 Plava sala

Dnevni red:

 1. Usvajanje zapisnika sa 15. sjednice Vijeća nacionalnih manjina BiH;
 2. Razmatranje Prijedloga izvještaja o radu Vijeća nacionalnih manjina BiH za 2015. godinu;
 3. Razmatranje Prijedloga orijentacionog plana rada Vijeća nacionalnih manjina BiH za 2016. godinu;
 4. Razmatranje Prijedloga kriterija za izbor članova Vijeća nacionalnih manjina BiH;
 5. Razmatranje Prijedloga Vijeća nacionalnih manjina BiH za izmjenu Izbornog zakona Bosne i Hercegovine; 
 6. Razmatranje dopisa Vijeća nacionalnih manjina Kantona Sarajevo u vezi inicijative za izmjenu Izbornog zakona Bosne i Hercegovine; 
 7. Razno:
  - Izvještaj o sastanku sa predsjedavajućima oba doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine održanog 28.12.2015. godine;
  - Izvještaj o statusu projekta Vijeća Europe koji podržava šest općina u Bosne i Hercegovine sa ciljem podrške nacionalnim manjinama.