MENI

11. sjednica Komisije za izbor i praćenje rada Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije

13.7.2016 12:00 sala 2/II

Dnevni red:

  1. Verifikacija zapisnika sa 10. sjednice Komisije,
  2. Razmatranje Prijedloga izvještaja o utvrđivanju rang - liste kandidata za imenovanje direktora i dva zamjenika direktora Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije,
  3. Tekuća pitanja.
Napomena: Sjednica Komisije je zatvorena za javnost.