MENI

9. sjednica Komisije za izbor i praćenje rada Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije

10.5.2016 11:00 sala 1/II

Dnevni red:


  1. Verifikacija zapisnika sa 8. sjednice Komisije,
  2. Razmatranje Izvještaja o radu Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije za 2015. godinu (sačinilac: Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije);
  3. Otvaranje zaprimljenih koverti dostavljenih od strane kandidata za direktora i zamjenike direktora Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije, po zahtjevu Komisije za izbor i praćenje rada Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije;
  4. Dogovor o daljim aktivnostima u vezi sa provođenjem konkursne procedure za imenovanje direktora i dva zamjenika direktora Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije,
  5. Tekuća pitanja.