MENI

7. sjednica Komisije za izbor i praćenje rada Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije

2.3.2016 11:00 sala 1/I

Dnevni red:  1. Verifikacija zapisnika sa 6. sjednice Komisije,
  2. Razmatranje:
    a. Prijedloga teksta Javnog konkursa za imenovanje direktora i dva zamjenika direktora Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije (sačinilac: Komisija za izbor i praćenje rada Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije),
    b. Prijedloga obavještenja o Javnom konkursu za imenovanje direktora i dva zamjenika direktora Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije (sačinilac: Komisija za izbor i praćenje rada Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije),
  3. Razmatranje Prijedloga povelje Globalne organizacije parlamentaraca za borbu protiv korupcije (GOPAC) u Parlamentarnoj skupštini BiH (sačinilac: sekretar Komisije za izbor i praćenje rada Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije),
  4. Tekuća pitanja.