MENI

20. sjednica Vijeća nacionalnih manjina BiH

15.9.2016. 17:00 sala 1/I

Dnevni red:

  1. Usvajanje zapisnika sa 18. i 19 sjednice Vijeća nacionalnih manjina BiH. 
  2. Planiranje posjeta Vijeća nacionalnih manjina BiH u 2016. godini. 
  3. Odluka o dopuni Poslovnika Vijeća nacionalnih manjina BiH. 
  4. Razno:
    - Informacija o isplatama troškova za rad Vijeća nacionalnih manjina BiH
    - Informacija o dopisu Agencije za statistiku BiH.