MENI

9. sjednica Nezavisne komisije za praćenje uslova boravka u zavodima, postupanje i poštivanje ljudskih prava lica nad kojima se izvršavaju krivične sankcije i druge mjere koje je izrekao u krivičnom postupku Sud Bosne i Hercegovine, strani sudovi za djela predviđena Krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine ili međunarodnim ugovorom čija je potpisnica Bosna i Hercegovina ili drugi sud u skladu sa zakonom Bosne i Hercegovine

23.9.2016 17:00 sala 2/I

Dnevni red:

  1. Usvajanje Zapisnika 8. sjednice Nezavisne komisije;
  2. Informacija o posjeti članova Nezavisne komisije Pritvorskoj jedinici Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija;
  3. Predstavka zatvorenika KPZ-a Tuzla koju je Nezavisna komisija zaprimila 20.07.2016. godine broj: 05/6-50-17-1067/16;
  4. Tekuća pitanja
    a) Plan aktivnosti za oktobar 2016. godine

ODRŽANE SJEDNICE