MENI

10. sjednica Nezavisne komisije za praćenje uslova boravka u zavodima, postupanje i poštivanje ljudskih prava lica nad kojima se izvršavaju krivične sankcije i druge mjere koje je izrekao u krivičnom postupku Sud Bosne i Hercegovine, strani sudovi za djela predviđena Krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine ili međunarodnim ugovorom čija je potpisnica Bosna i Hercegovina ili drugi sud u skladu sa zakonom Bosne i Hercegovine

31.10.2016 17:00 sala 2/I

Dnevni red:

  1. Usvajanje Zapisnika 9. sjednice Nezavisne komisije;
  2. Razmatranje Izvještaja o posjeti članova Nezavisne komisije Pritvorskoj jedinici Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija;
  3. Odgovor na predstavku zatvorenika KPZ-a Tuzla;
  4. Informacija o posjeti članova Nezavisne komisije KPZ-u Sarajevo;
  5. Tekuća pitanja
    a) Plan aktivnosti za novembar 2016. godine

ODRŽANE SJEDNICE