MENI

11. sjednica Neovisnog povjerenstva za praćenje uvjeta boravka u zavodima, postupanje i poštivanje ljudskih prava osoba nad kojima se izvršavaju kaznene sankcije i druge mjere koje je u kaznenom postupku izrekao Sud Bosne i Hercegovine, strani sudovi za djela predviđena Kaznenim zakonom Bosne i Hercegovine ili međunarodnim ugovorom čija je potpisnica Bosna i Hercegovina ili drugi sud sukladno zakonu Bosne i Hercegovine

28.11.2016. 17:00 Mala sala

Dnevni red:

  1. Usvajanje Zapisnika 10. sjednice Neovisnog povjerenstva;
  2. Razmatranje Izvješća o posjetu članova Neovisnog povjerenstva Kaznenopopravnom zavodu Sarajevo;
  3. Predstavka zatvorenika Kaznenopopravnog zavoda Zenica zaprimljena 01.11.2016. godine, broj: 05/6-50-17-2782/16;
  4. Tekuća pitanja
    a) Plan aktivnosti za prosinac 2016. godine

ODRŽANE SJEDNICE