MENI

14. sjednica Neovisnog povjerenstva za praćenje uvjeta boravka u zavodima, postupanje i poštivanje ljudskih prava osoba nad kojima se izvršavaju kaznene sankcije i druge mjere koje je u kaznenom postupku izrekao Sud Bosne i Hercegovine, strani sudovi za djela predviđena Kaznenim zakonom Bosne i Hercegovine ili međunarodnim ugovorom čija je potpisnica Bosna i Hercegovina ili drugi sud sukladno zakonu Bosne i Hercegovine

20.2.2017. 17:00 sala 2/I

Dnevni red:

  1. Usvajanje Zapisnika 13. sjednice Neovisnog povjerenstva;
  2. Razmatranje Prijedloga Izvješća o radu Neovisnog povjerenstva za 2016. godinu;
  3. Tekuća pitanja

           a) Plan aktivnosti za ožujak 2017. godine

ODRŽANE SJEDNICE