MENI

15. sjednica Neovisnog povjerenstva za praćenje uvjeta boravka u zavodima, postupanje i poštivanje ljudskih prava osoba nad kojima se izvršavaju kaznene sankcije i druge mjere koje je u kaznenom postupku izrekao Sud Bosne i Hercegovine, strani sudovi za djela predviđena Kaznenim zakonom Bosne i Hercegovine ili međunarodnim ugovorom čija je potpisnica Bosna i Hercegovina ili drugi sud sukladno zakonu Bosne i Hercegovine

7.3.2017. 17:00 sala 2/I

Dnevni red:

  1. Usvajanje Zapisnika 14. sjednice Neovisnog povjerenstva;
  2. Razmatranje Molbe za dostavu podataka traženih po Zakonu o slobodi pristupa informacijama u BiH, dostavljene od Službenika za informiranje Parlamentarne skupštine BiH, broj: up 1/03/13-50-19-2-10/13 od 24.02.2017. godine;
  3. Tekuća pitanja
    a)Plan aktivnosti za travanj 2017. godine

ODRŽANE SJEDNICE