MENI

24. sjednica Vijeća nacionalnih manjina BiH

21.4.2017 12:00 sala 1/I

Dnevni red:

  1. Usvajanje zapisnika sa 22. i 23. sjednice Vijeća nacionalnih manjina BiH;
  2. Razmatranje nepoštivanje Odluke o utvrđivanju troškova rada Vijeća nacionalnih manjina BiH;
  3. Razmatranje Prijedloga kriterija za izbor članova Vijeća nacionalnih manjina BiH;
  4. Aktivnosti vezane za pripremu konferencije s ciljem određivanja uslova za identifikaciju pripadnost nacionalnoj manjini;
  5. Razno:
    - Informacija o organizaciji službene posjete Vladinom vijeću za nacionalne manjine Češke Republike.