MENI

25. сједница Савјета националних мањина БиХ

26.5.2017. 17:00 сала 1/I

Дневни ред:

  1. Усвајање записника са 24. сједнице Савјет националних мањина БиХ;
  2. Разматрање Приједлогаизмјене и допуне Одлуке о оснивању Савјет националних мањина БиХ;
  3. Разматрање одговора из Упитника "Европске комисије за припреме мишљења о захтјеву за чланство БиХ у ЕУ" из поглавља IIIПоштивање и заштита мањина и права на културу;
  4. Заузимање става Савјет националних мањинаБиХ по питању објаве података о Попису становништва из 2013 године;
  5. Разматрање информације о планирању објаве позива за пројекте за националне мањине од стране Министарства за људска права и избјеглице у 2017;
  6. Разно:
  • Статус конференције о националним мањинама
  • Статус посјете Чешкој Републици 
  • Информација о усвајању Извјештаја о раду Савјет националних мањинаБиХ за 2016.