MENI

19. sjednica Nezavisne komisije za praćenje uslova boravka u zavodima, postupanje i poštivanje ljudskih prava lica nad kojima se izvršavaju krivične sankcije i druge mjere koje je izrekao u krivičnom postupku Sud Bosne i Hercegovine, strani sudovi za djela predviđena Krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine ili međunarodnim ugovorom čija je potpisnica Bosna i Hercegovina ili drugi sud u skladu sa zakonom Bosne i Hercegovine

12.6.2017 17:30 sala 1/I

Dnevni red:

  1. Usvajanje Zapisnika 18. sjednice Nezavisne komisije;
  2. Zaključak Zajedničke komisije za administrativne poslove Parlamentarne skupštine BiH broj: 03/5-50-14-11-19,2e/17 od 30.5.2017. godine
  3. Tekuća pitanja
    а) Plan aktivnosti za juli 2017. godine

ODRŽANE SJEDNICE