MENI

26. сједница Савјета националних мањина БиХ

30.6.2017. 17.00 сала 1/I

Дневни ред:

  1. Усвајање записника са 25. сједнице Савјета националних мањина БиХ;
  2. Разматрање приједлога за увођење факултативне наставе на језицима националних мањина;
  3. Разно:
    -       Припреме везане за организацију међународне конференције под називом: „Аутентичност националне мањине у БиХ“.