MENI

15. sjednica Komisije za izbor i praćenje rada Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije

27.7.2017 13:00 sala 2/II

Dnevni red:

  1. Verificiranje zapisnika sa 14. sjednice Komisije,
  2. Razmatranje:
    a) Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Agenciji za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije (sačinioci: Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije i Zakonodavnopravni sektor PSBiH) i
    b) Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti lica koja prijavljuju korupciju u institucijama BiH (sačinioci: Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije i Zakonodavnopravni sektor PSBiH),
  3. Tekuća pitanja.