MENI

22. сједница Независне комисије за праћење услова боравка у заводима, поступање и поштивање људских права лица над којима се извршавају кривичне санкције и друге мјере које је изрекао у кривичном поступку Суд Босне и Херцеговине, страни судови за дјела предвиђена Кривичним законом Босне и Херцеговине или међународним уговором чија је потписница Босна и Херцеговина или други суд у складу са законом Босне и Херцеговине

25.9.2017. 17:30 сала 2/I

Дневни ред:

  1. Усвајање Записника 21. сједнице Независне комисије;
  2. Извјештај о ненајављеној посјети Казнено-поправном заводу Зеница;
  3. Петиција затвореника Казнено-поправног завода Зеница, запримљена у Писарници Парлементарне скупштине БиХ 24.8.2017. године број: 05/6-50-17-2077/17;
  4. Одлуке Заједничке комисије за административне послове Парламентарне скупштине БиХ, број: 03/5-50-14-11-23,12/17 од 13.9.2017. године и број:03/5-50-14-11-23,13/17 од 13.9.2017.године;
  5. Информација Секретара Заједничке службе Парламентарне скупштине БиХ број: 03-50-13-25-47,6/17 od 1.8.2017. године;
  6. Утврђивање Радног налога за ненајављену посјету Казнено поправном заводу Тузла;
  7. Текућа питања
         а) План активности за октобар 2017. године

               

ОДРЖАНЕ СЈЕДНИЦЕ