MENI

29. sjednica Vijeća nacionalnih manjina BiH

29.9.2017 17:00 Plava sala

Dnevni red:

 1. Usvajanje zapisnika sa 28 sjednice Vijeća nacionalnih manjina BiH;
 2. Razmatranje Izvještaja o službenoj posjeti Vijeća nacionalnih manjina Vladinom tijelu za nacionalne manjine Republike Češke;
 3. Razmatranje Informacije o objavljivanju zbornika sa održane međunarodne konferencije pod nazivom: „Autentičnost nacionalnih manjina u BiH“;
 4. Razmatranje prijedloga za davanje podrške Savezima  nacionalnih manjina  na  lokalnim nivoima:
  - Inicijativa Vijeća nacionalnih manjina Kantona Sarajevo za obnovu i prenamjenu prostora "Austrijske kuće" u Sarajevu
  - Prijedlog za davanje podrške  za realizaciju  projekta otvaranja "Kulturnog centra različitosti"  u Doboju
 5. Razno:
  - Informacija Ministarstva za ljudska prava o objavljivanju  Javnog poziva za nacionalne manjine
  - Informacija sa održane sjednice komisije za ljudska prava dana 19.9.2017.
  - Informacija vezana za razmatranje izmjena i dopune  Izbornog zakona BiH