MENI

29. сједницa Савјета националних мањина БиХ

29.9.2017. 17:00 Плава сала

Дневни ред:

 1. Усвајање записника са 28 сједнице Савјетанационалних мањина БиХ;
 2. Разматрање Извјештаја о службеној посјети Савјета националних мањина Владином тијелу за националне мањине Републике Чешке;
 3. Разматрање Информације о објављивању зборника са одржане међународне конференције под називом: „Аутентичност националних мањина у БиХ“;
 4. Разматрање приједлога за давање подршке Савезима  националних мањина  на  локалним нивоима:
  - Иницијатива Савјета националних мањина Кантона Сарајево за обнову и пренамјену простора "Аустријске куће"   у Сарајеву
  - Приједлог за давање подршке  за реализацију  пројекта отварања "Културног центра различитости" у Добоју
 5. Разно:
  - Информација Министарства за људска права о објављивању  Јавног позива за националне мањине
  - Информација са одржане сједнице комисије за људска права дана 19.9.2017.
  - Информација везана за разматрање измјена и допуне  Изборног закона БиХ.