MENI

23. sjednica Nezavisne komisije za praćenje uslova boravka u zavodima, postupanje i poštivanje ljudskih prava lica nad kojima se izvršavaju krivične sankcije i druge mjere koje je izrekao u krivičnom postupku Sud Bosne i Hercegovine, strani sudovi za djela predviđena Krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine ili međunarodnim ugovorom čija je potpisnica Bosna i Hercegovina ili drugi sud u skladu sa zakonom Bosne i Hercegovine

30.10.2017 17:00 sala 2/I

Dnevni red:

  1. Usvajanje Zapisnika 22. sjednice Nezavisne komisije;
  2. Razmatranje Izvještaja o nenajavljenoj posjeti Kazneno-popravnom zavodu Zenica;
  3. Tekuća pitanja
    a) Plan aktivnosti za novembar 2017. godine

ODRŽANE SJEDNICE