MENI

24. сједница Независне комисије за праћење услова боравка у заводима, поступање и поштивање људских права лица над којима се извршавају кривичне санкције и друге мјере које је изрекао у кривичном поступку Суд Босне и Херцеговине, страни судови за дјела предвиђена Кривичним законом Босне и Херцеговине или међународним уговором чија је потписница Босна и Херцеговина или други суд у складу са законом Босне и Херцеговине

27.11.2017. 17:00 сала 2/I

Дневни ред:

  1. Усвајање Записника 23. сједнице Независне комисије;
  2. Представка затвореника Казнено-поправног завода Бања Лука број:08/1.021/248-4160/17 од 26.10.2017. године а запримљено у Писарници Парламентарне скупштине БиХ 31.10.2017. године број: 05/6-50-17-2574/17;
  3. Представка затвореника Казнено-поправног завода Зеница запримљена у Писарници Парламентарне скупштине БиХ 2.11.2017. године број: 05/6, 03/6-50-17-2601/17 и допуна Представке запримљена у Писарници Парламентарне скупштине БиХ 13.11.2017. године број: 03/6, 05/6-50-17-2601/17;
  4. Информација о ненајављеној посјети Казнено-поправном заводу Тузла;
  5. Текућа питања
    а) План активности за децембар 2017. године

ОДРЖАНЕ СЈЕДНИЦЕ