MENI

25. sjednica Nezavisne komisije za praćenje uslova boravka u zavodima, postupanje i poštivanje ljudskih prava lica nad kojima se izvršavaju krivične sankcije i druge mjere koje je izrekao u krivičnom postupku Sud Bosne i Hercegovine, strani sudovi za djela predviđena Krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine ili međunarodnim ugovorom čija je potpisnica Bosna i Hercegovina ili drugi sud u skladu sa zakonom Bosne i Hercegovine

11.12.2017 17:00 sala 2/I

Dnevni red:

  1. Usvajanje Zapisnika 24. sjednice Nezavisne komisije;
  2. Razmatranje Izvještaja o nenajavljenoj posjeti Kazneno-popravnom zavodu Tuzla;
  3. Tekuća pitanja
    a) Plan aktivnosti januar 2018. godine
    b) Pitanje naknada za rad u Nezavisnoj komisiji

ODRŽANE SJEDNICE