MENI

34. sjednica Vijeća nacionalnih manjina BiH

21.2.2018. 17:00 sala 2/II

Dnevni red:

  1. Usvajanje zapisnika sa 33.  sjednice Vijeća nacionalnih manjina;
  2. Obilježavanje 70. godišnjice Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima;
  3. Prijedlog razmatranja  sistemskog rješavanja financiranja rada udruga nacionalnih manjina;
  4. Informacija o statusu izbora članova novog saziva Vijeća nacionalnih manjina
  5. Razno
    - Informacija o statusu izbora članova novog saziva Vijeća nacionalnih manjina