MENI

19. сједницa Комисије за избор и праћење рада Агенције за превенцију корупције и координацију борбе против корупције

5.6.2018. 14:00 сала 2/I

Дневни ред:

  1. Усвајање Записника са 18. сједнице Комисије;
  2. Разматрање пријава приспјелих на Јавни конкурс за именовање замјеника директора Агенције за превенцију корупције и координацију борбе против корупције;
  3. Договор о даљим активностима у вези са спровођењем конкурсне процедуре за именовање замјеника директора Агенције за превенцију корупције и координацију борбе против корупције.