MENI

40. sjednica Vijeća nacionalnih manjina BiH

30.8.2018 12:00 sala 1/I

Dnevni red:

  1. Usvajanje Zapisnika sa 39. sjednice Vijeća nacionalnih manjina BiH;
  2. Razmatranje Izvještaja i zaključaka sa prvog zajedničkog sastanka svih Vijeća nacionalnih manjina u BiH;
  3. Razmatranje Plana posjeta opštinama/gradovima u BiH;
  4. Razno:
    - Informacija o odgovoru Ministarstva pravde BiH vezano za akt broj: 05/7-50-13-218-38/18 Vijeća nacionalnih                manjina BiH
    - Informacija o službenoj posjeti Mađarskoj