MENI

33. sjednica Nezavisne komisija za praćenje uslova boravka u zavodima, postupanje i poštivanje ljudskih prava lica nad kojima se izvršavaju krivične sankcije i druge mjere koje je izrekao u krivičnom postupku Sud Bosne i Hercegovine, strani sudovi za djela predviđena Krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine ili međunarodnim ugovorom čija je potpisnica Bosna i Hercegovina ili drugi sud u skladu sa zakonom Bosne i Hercegovine

30.8.2018 17:00 sala 2/I

Dnevni red:

  1. Usvajanje Zapisnika 32. sjednice Nezavisne komisije;
  2. Razmatranje Molbe broj: 05/6-50-17-1513-2/18 od 15.7.2018. godine;
  3. Razmatranje dopisa Kazneno-popravnog zavoda Zenica, broj: 01-12-7107/18 od 17. 7.2018. godine, a zaprimljen u Pisarnici Parlamentarne skupštine BiH 23.7.2018. godine broj: 05/6-50-17-1513/18;
  4. Tekuća pitanja
    a) Dopis Ministarstva civilnih poslova BiH, broj: 08-31-1-1721-IH/18 od 27.7.2018. a zaprimljen u Pisarnici Parlamentarne skupštine BiH 3.8.2018. godine broj: 05/6-05-1-1854/18;
    b) Dopis Direkcije za evropske integracije BiH, broj: 02C-06-1-TD-1180/18 od 16.8.2018. godine a zaprimljen u Pisarnici Parlamentarne skupštine BiH 21.8.2018. godine broj: 05/6-04-1923/18;
    c) Plan aktivnosti za septembar 2018. godine

ODRŽANE SJEDNICE