MENI

45. sjednica Vijeća nacionalnih manjina BiH

25.1.2019 12:00 sala 1/I

Dnevni red:

  1. Usvajanje Zapisnika 44. sjednice Vijeća nacionalnih manjina BiH;
  2. Izvještaj o radu Vijeća nacionalnih manjina BiH za 2018. godinu;
  3. Razmatranje plana posjeta  lokalnim zajednicama u 2019. godini;
  4. Imenovanje delegacije Vijeća nacionalnih manjina BiH za prisustvo sjednicama  Predstavničkog doma i Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH;
  5. Prijedlog za razrješenje dužnosti predsjedavajućeg Vijeća nacionalnih manjina BIH;
  6. Razno:
    a) Izvještaj sa 3. sastanka Koordinacione grupe projekta Vijeća Evrope;