MENI

39. сједницу Независне комисије за праћење услова боравка у заводима, поступање и поштивање људских права лица над којима се извршавају кривичне санкције и друге мјере које је изрекао у кривичном поступку Суд Босне и Херцеговине, страни судови за дјела предвиђена Кривичним законом Босне и Херцеговине или међународним уговором чија је потписница Босна и Херцеговина или други суд у складу са законом Босне и Херцеговине

21.2.2019. 17.00 сала 1/I

Дневни ред:

  1. Усвајање Записника 38. сједнице Независне комисије;
  2. Разматрање Приједлога Извјештаја о раду Независне комисије за 2018. годину;
  3. Текућа питања
    а) План активности за март 2019. године

ОДРЖАНЕ СЈЕДНИЦЕ