MENI

49. sjednica Vijeća nacionalnih manjina BiH

23.5.2019 17:00 sala 2/II

Dnevni red:

  1. Usvajanje zapisnika sa 48. sjednice Vijeća nacionalnih manjina BiH;
  2. Dogovor o izradi plana raspodjele finansijskih sredstava Vijeća nacionalnih manjina BiH za 2020. godinu;
  3. Izvještaj sa studijske posjete Vijeću Evrope, Strasbourg, Francuska;
  4. Dogovor oko posjete gradu Trebinju planiranog za mjesec juni;
  5. Tekuća pitanja.