MENI

51. sjednica Vijeća nacionalnih manjina BiH

15.7.2019 17:00 sala 2/II

Dnevni red:

  1. Usvajanje Zapisnika 50. sjednice Vijeća nacionalnih manjina BiH;
  2. Razmatranje pitanja finansiranja aktivnosti udruženja nacionalnih manjina od Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH;
  3. Razmatranje dopisa Vijeća Evrope u Bosni i Hercegovini (odgovor na upit 05/7-39-1-155-49/19  od  27.5.2019.);
  4. Tekuća pitanja.