MENI

52. сједницa Савјета националних мањина БиХ

27.8.2019. 17:00 сала 1/I

Дневни ред:

  1. Усвајање Записника 51. сједнице Савјета националних мањина БиХ;
  2. Разматрање извјештај са првог састанака Интерресорне радне групе за израду Трећег извјештаја о примјени Европске повеље о регионалним или мањинским језицима;
  3. Договор о одржавању заједничког састанак свих Вијећа/Савјета у БиХ;
  4. Текућа питања