MENI

46. sjednica Neovisnog povjerenstva za praćenje uvjeta boravka u zavodima, postupanje i poštivanje ljudskih prava osoba nad kojima se izvršavaju kaznene sankcije i druge mjere koje je u kaznenom postupku izrekao Sud Bosne i Hercegovine, strani sudovi za djela predviđena Kaznenim zakonom Bosne i Hercegovine ili međunarodnim ugovorom čija je potpisnica Bosna i Hercegovina ili drugi sud sukladno zakonu Bosne i Hercegovine

16.9.2019. 17:00 sala 2/I

Dnevni red:

  1. Usvajanje Zapisnika 45. sjednice Neovisnog povjerenstva;
  2. Odgovor na Predstavku broj: 05/6-50-17-1250/19 od 8.7.2019. godine;
  3. Razmatranje molbe za dostavu podataka radi obrade zahtjeva prispjelog na osnovu Zakona o slobodi pristupa informacijama u BiH broj: UPI/03-13-50-18-62/19 od 27.8.2019. godine;
  4. Tekuća pitanja
    a) Plan aktivnosti za listopad 2019. godine

ODRŽANE SJEDNICE