MENI

54. sjednica Vijeća nacionalnih manjina BiH

23.10.2019. 17:00 sala 2/II

Dnevni red:

 1. Usvajanje Zapisnika 53. sjednice Vijeća nacionalnih manjina BiH;
 2. Razmatranje Inicijative za donošenje Zakona o vijećima/savezima nacionalnih manjina u BiH (predlagatelj: Nedžad Jusić);
 3. Razmatranje dopisa Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije;
 4. Tekuća pitanja:
  a) razmatranje Izvješća sa 3. zajedničkog sastanka svih vijeća nacionalnih manjina u BiH;
  b) Informacija sa uvodnog sastanka projekta Vijeća Europe i Europske unije „Promocija različitosti i jednakosti u Bosni i Hercegovini“, održanog 15. 10. 2019. godine (izvjestitelji: Andrija Svatok, Tihomir Knežiček, Todorka Jovanović);
  c) Informacija o dopisu Instituta za nacionalne manjine iz Balzana, Republika Italija

   

Prije početka sjednice, bit će uručena zahvalnica NJ.E. ambasadoru Drahoslavu Stefaneku, šefu Ureda Vijeća Europe u BiH.