MENI

47. sjednica Nezavisne komisije za praćenje uslova boravka u zavodima, postupanje i poštivanje ljudskih prava lica nad kojima se izvršavaju krivične sankcije i druge mjere koje je izrekao u krivičnom postupku Sud Bosne i Hercegovine, strani sudovi za djela predviđena Krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine ili međunarodnim ugovorom čija je potpisnica Bosna i Hercegovina ili drugi sud u skladu sa zakonom Bosne i Hercegovine

31.10.2019 17:00 Ostalo

Dnevni red:

  1. Usvajanje Zapisnika 46. sjednice Nezavisne komisije;
  2. Mišljenje Ministarstva pravde BiH, broj: 07-02-4-8188/19 od 26.9.2019.godine a zaprimljeno u Pisarnici Parlamentarne skupštine BiH 10.10.2019. godine, broj: 05/6-50-15-27-46-5/19;
  3. Informacija o posjeti članova Nezavisne komisije Kazneno-popravnom zavodu Doboj;
  4. Tekuća pitanja
    a) Plan aktivnosti za novembar 2019. godine

Napomena: Sjednica će biti održana u prostorijama Kazneno-popravnog zavoda Doboj, Sveti Sava 18, Doboj

ODRŽANE SJEDNICE