MENI

55. сједница Савјета националних мањина БиХ

6.11.2019. 17:00 сала 2/II

Дневни ред:

  1. Усвајање Записника 54. сједнице Савјета националних мањина БиХ;
  2. Именовање чланова Савјетанационалних мањина БиХ у Координациони одбор националних мањина;
  3. Текућа питања:
  4. Активности за доношење Закона о вијећима/савезима националних мањина у БиХ (предлагач: Неџад Јусић);
    a)   Договор у вези службене посјете у Републику Италију.