MENI

56. sjednica Vijeća nacionalnih manjina BiH

11.12.2019. 17:00 Ostalo

Dnevni red:

  1. Usvajanje Zapisnika 55. sjednice Vijeća nacionalnih manjina BiH;
  2. Dogovor o izradi Izvješća o radu za 2019. godinu;
  3. Dogovor o izradi Prijedloga plana rada za 2020. godinu;
  4. Razmatranje dopisa Inspektorata Općine Centar Sarajevo;
  5. Razmatranje Dopisa za Zajednički kolegij obaju domova PSBiH;
  6. Razno:
    - Informacija sa sastanka Koordinacijskog odbora za nacionalne manjine - projekt „Horizontal Facility“, koji provodi Vijeće Europe u BiH u suradnji s Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice BiH.Napomena
Sjednica će biti održana u dvorani gradske Skupštine Trebinja.