MENI

49. сједница Независне комисије за праћење услова боравка у заводима, поступање и поштивање људских права лица над којима се извршавају кривичне санкције и друге мјере које је изрекао у кривичном поступку Суд Босне и Херцеговине, страни судови за дјела предвиђена Кривичним законом Босне и Херцеговине или међународним уговором чија је потписница Босна и Херцеговина или други суд у складу са законом Босне и Херцеговине

13.12.2019. 17:00 сала 2/I

Дневни ред:

  1. Усвајање Записника 48. сједнице Независне комисије;
  2. Разматрање Приједлога Извјештаја о најављеној посјети Казнено-поправном заводу Сарајево, Одјељење Игман;
  3. Текућа питања
    a) План активности за јануар 2020. године

ОДРЖАНЕ СЈЕДНИЦЕ