MENI

53. сједница Независне комисије за праћење услова боравка у заводима, поступање и поштивање људских права лица над којима се извршавају кривичне санкције и друге мјере које је изрекао у кривичном поступку Суд Босне и Херцеговине, страни судови за дјела предвиђена Кривичним законом Босне и Херцеговине или међународним уговором чија је потписница Босна и Херцеговина или други суд у складу са законом Босне и Херцеговине

18.6.2020. 17:00 сала 2/I

Дневни ред:

  1. Усвајање Записника 52. сједнице Независне комисије;
  2. Разматрање Представке затвореника Казнено-поправног завода Тузла, број: 05/6-50-17-1029/20 од 28.05.2020. године;
  3. Разматрање Жалбе затвореника Казнено-поправног завода Тузла, број: 05/6-50-17-1143/20 од 10.06.2020. године;
  4. Текућа питања
    a) План активности за јули  2020. године

  

ОДРЖАНЕ СЈЕДНИЦЕ