MENI

62. sjednica Vijeća nacionalnih manjina BiH

11.8.2020 17:00 Plava sala

Dnevni red:

  1. Usvajanje Zapisnika 61. sjednice Vijeća nacionalnih manjina BiH;
  2. Informacija Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH o Preporukama Vijeća Evrope o uključivanju historije Roma i/ili putnika u školske programe i nastavna sredstva;
  3. Tekuća pitanja
    a) Informacija o utrošku sredstava Vijeća nacionalnih manjina BiH i planiranje budućih aktivnosti.