MENI

56. сједница Независне комисије за праћење услова боравка у заводима, поступање и поштивање људских права лица над којима се извршавају кривичне санкције и друге мјере које је изрекао у кривичном поступку Суд Босне и Херцеговине, страни судови за дјела предвиђена Кривичним законом Босне и Херцеговине или међународним уговором чија је потписница Босна и Херцеговина или други суд у складу са законом Босне и Херцеговине

17.9.2020. 17:00 сала 2/I

Дневни ред:

  1. Усвајање Записника 55. сједнице Независне комисије;
  2. Разматрање Информације Казнено-поправног завода Тузла, број: 01-04-09-3242/20 од 29.07.2020. године а запримљене у Писарници Парламентарне скупштине БиХ 05.08.2020. године број: 05/6-50-15-27-54/20;
  3. Разматрање Информације Казнено-поправног завода Зеница, број: 01-09-6543/20 од 7.9.2020. године а запримљене у Писарници Парламентарне скупштине БиХ 09.09.2020. године број: 05/6-50-15-27-55/20;
  4. Допис Министарства правде БиХ, број: 07-02-4-6081/20 од 03.09.2020. године а запримљен у Писарници Парламентарне скупштине БиХ 10.09.2020. године број: 05/6-50-15-27-55/20;
  5. Текућа питања
    а) Допис Комисије за одлучивање о сукобу интереса, број: КСИ 01-07-2-43-1/20 од 07.09.2020. године а запримљен у Писарници Парламентарне скупштине БиХ 10.09.2020. године број: 05/6-50-18-1800/20;
    б) План активности за октобар 2020. године

ОДРЖАНЕ СЈЕДНИЦЕ