MENI

12. sjednica Komisije za ljudska prava, imigraciju, izbjeglice i azil Predstavničkog doma

1.6.2004 11:00

Dnevni red:

  1. Usvajanje zapisnika 11. sjednice,
  2. Rasprava o Prijedlogu zakona o izmjeni Zakona o ombudsmenima za ljudska prava BiH - predlagač Predsjedništvo BiH,
  3. Razmatranje prijedloga zaključaka poslanika: prof. dr. Zlatka Lagumdžije, g-đe Seade Palavrić i g. Milorada Živkovića iznesenih u raspravi na 36. sjednici PD PS BiH, o listi kandidata za generalske pozicije u institucijama odbrane Bosne i Hercegovine,
  4. Obraćanja stranaka Komisiji,
  5. Upoznavanje s Orijentacionim radnim planom Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH
  6. Tekuća pitanja.

Napomena: Dokumenti se prezentiraju u dostupnoj formi i jeziku.